2013 год

41410_UFNSRFpoNizhegorodskojoblasti.xls( 68 Kб)

41755_PrivolzhskoeUGADN.xls( 674 Kб)

41758_UFASpoNizhegorodskojoblasti.xls( 70 Kб)

41766_UGOOKNNizhegorodskojoblasti.xls( 89.5 Kб)

41771_UFMSpoNizhegorodskojoblasti.xls( 138.5 Kб)

41774_MinsocpolitikiNizhegorodskojoblasti.xls( 82.5 Kб)

41776_UFSKNRFpoNizhegorodskojoblasti.xls( 119.5 Kб)

41777_GostehnadzorNizhegorodskojoblasti.xls( 457.5 Kб)

41784_VoenkomatNizhegorodskojoblasti.xls( 458 Kб)

41786_RUN50FMBARossii.xls( 110 Kб)

41790_IATNNizhegorodskojoblasti.xls( 216 Kб)

41792_UpravlenieRoskomnadzorapoNizhegorodskojoblasti.xls( 105 Kб)

41793_GZHINizhegorodskojoblasti.xls( 142 Kб)

41806_RSTNizhegorodskojoblasti.xls( 95 Kб)

41818_GITvNizhegorodskojoblasti.xls( 256 Kб)

41823_AdmBogorodskogorajona.xls( 78.5 Kб)

41825_AdmgorodskogookrugagorodBor.xls( 75 Kб)

41826_AdmButurlinskogorajona.xls( 69.5 Kб)

41827_AdmgorodaSemenov.xls( 99 Kб)

41829_KGVNNizhegorodskojoblasti.xls( 646.5 Kб)

41830_AdmSergachskogorajona.xls( 72.5 Kб)

41831_MinjekonomikiNizhegorodskojoblasti.xls( 77.5 Kб)

41835_KomarhivNizhegorodskojoblasti.xls( 68.5 Kб)

41836_MinzdravNizhegorodskojoblasti.xls( 111 Kб)

41837_MinobrNizhegorodskojoblasti.xls( 570.5 Kб)

41838_MinpodderzhkiNizhegorodskojoblasti.xls( 407.5 Kб)

41879_RosfinnadzorpoNizhegorodskojoblasti.xls( 78 Kб)

41881_MRUN153FMBARossii.xls( 86.5 Kб)

41882_UpravlenieRospotrebnadzorapoNizhegorodskojoblasti.xls( 2169.5 Kб)

41883_UGSZNpoNizhegorodskojoblasti.xls( 95 Kб)

41884_LRRGUMVDRFpoNizhegorodskojoblasti.xls( 150.5 Kб)

41885_RoszdravnadzorpoNizhegorodskojoblasti.xls( 161.5 Kб)

41886_OGIBDDOMVDRFpoSHahunskomurajonu.xls( 79.5 Kб)

41888_OGIBDDOMVDRFpoSHatkovskomurajonu.xls( 81 Kб)

41889_FPSN4MCHSRossii.xls( 172.5 Kб)

41890_OGIBDDMOMVDRFUrenskij.xls( 93.5 Kб)

41892_FPSN38MCHSRossii.xls( 95.5 Kб)

41893_OGIBDDMOMVDRFSergachskij.xls( 82.5 Kб)

41894_AdmArdatovskogorajona.xls( 77 Kб)

41895_OGIBDDOMVDpogorodskomuokruguSemenovskij.xls( 88.5 Kб)

41896_OGIBDDMOMVDRFPilninskij.xls( 74 Kб)

41897_AdmgorodaBalahny.xls( 72.5 Kб)

41898_OGIBDDMOMVDRFPerevozskij.xls( 72.5 Kб)

41899_OGIBDDOMVDRossiipoLyskovskomurajonu.xls( 115 Kб)

41900_OGIBDDOMVDRFpoLukoyanovskomurajonu.xls( 80 Kб)

41901_AdmBolshoeKozino.xls( 70.5 Kб)

41902_OGIBDDOMVDRFpoKulebakskomurajonu.xls( 74.5 Kб)

41903_OGIBDDOMVDRFpoKstovskomurajonu.xls( 132 Kб)

41904_OGIBDDMOMVDRFKrasnobakovskij.xls( 73.5 Kб)

41905_AdmgorodaBogorodska.xls( 70 Kб)

41906_OGIBDDMOMVDRFKoverninskij.xls( 79.5 Kб)

41908_OGIBDDMOMVDRFKnyagininskij.xls( 78 Kб)

41909_AdmGidrotorf.xls( 70 Kб)

41910_OGIBDDOMVDRossiipoDalnekonstantinovskomurajonu.xls( 73 Kб)

41912_OGIBDDMOMVDRFDiveevskij.xls( 86 Kб)

41915_AdmgorodaDzerzhinsk.xls( 91 Kб)

41916_OGIBDDUMVDRFpog.Dzerzhinsk.xls( 108.5 Kб)

41918_AdmLichadeevo.xls( 68 Kб)

41919_OGIBDDOMVDRFpoVyksunskomurajonu.xls( 92.5 Kб)

41921_OGIBDDOMVDRFpoVoskresenskomurajonu.xls( 95 Kб)

41922_AdmMaloeKozino.xls( 69 Kб)

41923_OGIBDDMOMVDRFVorotynskij.xls( 78.5 Kб)

41925_OGIBDDOMVDRFpoVolodarskomurajonu.xls( 73 Kб)

41926_KUGIZRN.Novgoroda.xls( 135.5 Kб)

41929_AdmPervomajskogorajona.xls( 74.5 Kб)

41930_OGIBDDOMVDpogorodskomuokrugugorodBor.xls( 163 Kб)

41931_OGIBDDOMVDRFpoBogorodskomurajonu.xls( 95 Kб)

41932_AdmPilninskogorajona.xls( 66.5 Kб)

41936_AdmgorodaSarov.xls( 101 Kб)

41937_OGIBDDMOMVDRossiiBolbsheboldinskij.xls( 68.5 Kб)

41938_OGIBDDOMVDRFpoBalahninskomurajonu.xls( 138 Kб)

41940_OGIBDDOMVDRossiipog.Arzamas.xls( 93.5 Kб)

41941_OGIBDDOMVDRossiipoArdatovskomurajonu.xls( 71.5 Kб)

41942_OGIBDDMUMVDRFpoZATOSarov.xls( 74.5 Kб)

41945_GUMinyustaRossiipoNizhegorodskojoblasti.xls( 167 Kб)

41948_GUMCHSRossiipoNizhegorodskojoblasti.xls( 8319 Kб)

41950_DepartamenttransportaNizhegorodskojoblasti.xls( 79.5 Kб)

41951_AdmSosnovskogorajona.xls( 70.5 Kб)/table>

41952_AdmSechenovskogorajona.xls( 68 Kб)

41953_RosreestrpoNizhegorodskojoblasti.xls( 1302 Kб)

42589_UGIBDDGUMVDRFpoNizhegorodskojoblasti.xls( 336 Kб)

43948_UVOGUMVDRFpoNizhegorodskojoblasti.xls( 70 Kб)